COMBO SETS

RAMEN CURRY
COMBO 13.45
RAMEN & CHICKEN KATSU CURRY COMBO 16.95
RAMEN & CHICKEN KATSU W/ RICE  COMBO 13.45
RAMEN & CHARSIU DONBURI COMBO 14.95
RAMEN &
GYUDON COMBO 14.25
RAMEN & SHRIMP KATSU CURRY COMBO 17.95